Регіони та громади України можуть підвищити свою інституційну спроможність у питаннях залучення та супроводження інвесторів, як внутрішніх, так і зовнішніх, використовуючи найкращі світові практики інвестиційних агенцій та установ.

Саме для цього ми розробили навчальний курс, який складається з 10 інтерактивних відеолекцій.

Ми розпочинаємо навчальну програму з питань залучення та підтримки прямих іноземних інвестицій (ПІІ), спрямовану на розвиток навичок у розробці стратегій та пропозицій щодо залучення ПІІ з урахуванням потреб інвесторів. Ми надаємо відповідні інструменти для залучення інвестицій та створюємо потужну конкуренцію між регіонами.

Основною аудиторією курсу є керівники та спеціалісти профільних структурних підрозділів міських рад, об’єднаних територіальних громад, районних державних адміністрацій тощо.

Громадська організація Агенція сталого розвитку ASTAR

  1. Інвестиції та їх вплив на розвиток ОТГ.
  2. Ринок інвестицій у світі.
  3. Види інвестицій та інвесторів.
  4. Очікування інвесторів.
  5. Інвестиційна стратегія регіону та громада.
  6. Підготовка інвестиційних пропозицій.
  7. Пошук інвестора.
  8. Супровід інвестора.
  9. Постінвестиційна підтримка.
  10. Практичне завдання. 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ

Урок 1.

Залучені інвестиції безпосередньо сприяють  формуванню додаткових джерел фінансування соціально-економічного розвитку та дозволяють підвищити якість інфраструктури, стимулювати розвиток підприємництва та скоротити ризики, пов’язані із циклічністю галузевого розвитку. Приплив інвестиційних ресурсів до ОТГ позитивно впливає на підвищення експортних показників та привабливості ОТГ для інших інвесторів.

Урок 2.

Ринок інвестицій у світі.

Швидкі зміни у світі безпосередньо впливають на економіки, бізнеси та звичний спосіб життя. Потоки іноземних інвестицій зазнають скорочень,  бізнеси переживають кризи, відбувається зниження ВВП навіть у розвинених країнах. Такі ситуацію спонукають до переоцінки ризиків, диверсифікації та появи нових концепцій, зміни парадигми мислення.

Урок 3.

Види інвестицій та інвесторів.

Серед іноземних інвестицій, які надходять в країну виділяють прямі і портфельні інвестиції. Найбільш бажаними для економіки країни є прямі інвестиції у виробничий потенціал або у сферу обслуговування. Проте портфельні також займають своє місце на ринку.

Урок 4.

Очікування інвесторів.

Для кожного інвестора важливим є відкритість та прихильність місцевої влади, доступ до необхідної інформації, пільги на законодавчому рівні, кваліфіковані кадри та досягнення поставлених цілей.

Урок 5.

Інвестиційна стратегія регіони та громади.

Стратегія інвестиційного розвитку ОТГ визначається його регіональною інвестиційною політикою. Формування інвестиційної стратегії базується на прогнозуванні умов здійснення інвестиційної діяльності і кон’юнктури інвестиційного ринку. Важливим залишається поєднання інвестиційних стимулів та особливостей задля розробки та імплементації стратегії.

Урок 6.

Підготовка інвестиційних пропозицій.

Для оцінки інвестиційних пропозицій необхідно  враховувати 2 важливі критерії – юридична оцінка подавача проєкту та фінансова оцінка доцільності проєкту. Пропозиція, що містить базову інформацію про об’єкт інвестування, відповідає ряду вимог та підготовлена профільними підрозділами переходить до етапу презентації інвестиційного проекту.

Урок 7.

Пошук інвестора.

Пошук не є легким або ж швидким завданням. Крім того потрібно відмітити високий рівень конкуренції за найкращі інвестицій. Важливим також є планування ефективної компанії з промоції інвестицій.

Урок 8.

Супровід інвестора. 

Розуміючи довготривалість співпраці, потрібне якісне планування та створення механізму, в якому присутній куратор з відповідними компетенціями для інвестора.

Урок 9.

Постінвестиційна підтрмка.

Результативну співпрацю  місцевої громади з іноземними інвесторами визначає якісна інвестиційна пропозиція з чітко окресленими пріоритетами. Отож підтримка та допомога від органів місцевого самоврядування буде виражатися в необхідній формі.

Урок 10.

Практичне завдання.

Для закріплення практичних навичок процесу залучення та супроводу інвесторів рекомендується виконати завдання з практичного досвіду роботи UkraineInvest