Розбудова та зміцнення енергетичної системи всієї країни – справа першочергової необхідності. Присутність організацій з досвідом роботи у напрямку «Зеленого переходу» в Україні сприяє об’єднанню зусиль та посилення кожної зі сторін.
   Таким чином був укладений Меморандум про співпрацю між Агенція Сталого Розвитку АСТАР, що продовжують працювати у напряму трансформації вугільних територій, та ПЕФ “ОптімЕнерго”, яка є однією з перших в Україні енергосервісних компаній.
   Об’єднаний потенціал організацій буде реалізовуватися у напрямах:
  –  розбудова інфраструктури енергоефективності та «Зеленого переходу» в громадах;
  –  підготовка та проведення навчальних заходів у вигляді семінарів, вебінарів, практичних тренінгів на об’єктах енергетичної інфраструктури для представників громад та персоналу підприємств комунальної енергетики;
  –  впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог стандарту ISO 50001;
  –  енергоаудити громад та підприємств комунальної сфери, енергетики, всіх галузей промисловості;
  –  розробка Планів сталого енергетичного розвитку та клімату ПДСЕРК з горизонтами планування до 2030 та до 2040 років;
  –  розробка інвестиційних енергоефективних проєктів, що будуть включені в ПДСЕРК громад;
  –  розробка та проведення тренінгів для стейкхолдерів «Зеленого переходу» в громадах як фахівцями ПЕФ «ОптімЕнерго», так і колегами з профільних Асоціацій;
  –  розробка алгоритму дій щодо моніторингу, прийняття управлінських рішень та вдосконалення законодавства для досягнення цілей підвищення енергоефективності та «Зеленого переходу» громад України тощо.
    Варто відмітити, що присутність в структурі ПЕФ «ОптімЕнерго» є засновники та члени Асоціацій енергоаудиторів України (АЕУ), Інженерів Енергетиків (АЕЕ штаб-квартира у м. Атланта, США), сертифіковані енергоменеджери, енергоаудитори, аудитори систем енергоменеджменту, тренери сертифікаційних курсів АЕЕ та UNIDO сприятиме розширенню напрямів співпраці в залежності потреб населення України.
ТВОРИМО МАЙБУТНЄ ЗМІНЮЮЧИ СУЧАСНІСТЬ

Фотогалерея