Принципи, моделі, механізми та пріоритети Ukrainian Cluster Alliance, які не тільки декларуються, а вже сьогодні спільними зусиллями впроваджуються нашими компаніями. Приємно, що Podillia Fashion Cluster серед тих, хто з перших днів працює у фарватері кластеризації економіки України. Цей факт також свідчить про те, що агенції економічного розвитку починають відігравати важливу роль у змінах суспільства в цілому. 
  Більше про захід можна дізнатися за посиланням
  Варто відмітити, що УКА розгортає 3 ключові стратегії : 
1. приєднання до міжнародних професійних об’єднань й початок індустріального діалогу
 2. підтримка міжнародної торгівлі та зростання рівня інтеграції в європейські та світові ланцюги доданої вартості (ЛДВ)
 3. третя стратегія – про розбудову бі-латеральних аженд в Промисловості та Просунутій промисловості 
 Отже, маємо чіткий план дій та можливості досяги потрібної спільної опції – інтернаціалізуватися, що є найпотужнішим у співпраці на разі. 
 

ТВОРИМО МАЙБУТНЄ ЗМІНЮЮЧИ СУЧАСНІСТЬ