Територіальні громади створено, голів обрано, а що далі? А далі вкрай необхідно, щоб громади запрацювали ефективно, а території розвивалися стало. Досягти цієї мети можна лише за умови, що громада та її очільники чітко уявлятимуть свою «відправну точку», тобто об’єктивно оцінюватимуть поточний стан справ у громаді та рівень задоволення мешканців громади надаваними їм послугами.
 
Команда #АСТАР однією із перших усвідомила нагальну потребу в оцінюванні послуг, що надаються в межах новоутворених адміністративних одиниць. Тому нині ми активно працюємо над розробкою індикаторів, котрі би свідчили про належний рівень надання послуг територіальною громадою її жителям.
 
Опрацювавши заледве не усі попередні напрацювання щодо оцінювання спроможності територіальних громад, ми виробили власне концептуальне бачення таких індикаторів. На наше переконання, головною ціллю застосування індикативних показників є максимально об’єктивне оцінювання кількісного та якісного вимірів надаваних територіальною громадою груп послуг, що знаходяться у її компетенції – адміністративних, соціальних, гуманітарних, комунальних. Саме тому належність рівня надання кожної із послуг, що належать до тієї чи іншої вище зазначеної групи, повинна корелюватися із визначеними кількісними та якісними індикаторами.
Наразі ефективність та життєздатність розроблених нами індикаторів планується апробувати на базі Староушицька ОТГ, однак наше ключове завдання – виробити систему універсальних індикаторів належного рівня надання послуг територіальною громадою.
 
Передбачається, що застосування даних індикаторів забезпечить територіальним громадам такі переваги:
  • пришвидшить оцінку поточного стану справ у громаді;
  • сприятиме визначенню подальших векторів удосконалення надання послуг у громаді;
  • допоможе ідентифікувати потребу у ресурсах, необхідних для покращення надання послуг ТГ;
  • фасилітуватиме процес пошуку та залучення таких ресурсів;
  • сформує додаткове підґрунтя для обміну позитивним досвідом між громадами та налагодження тіснішої співпраці між ними.
 
ТВОРИМО МАЙБУТНЄ ЗМІНЮЮЧИ СУЧАСНІСТЬ